Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132587.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Minister obrony narodowej Wladyslaw Kosiniak - Kamysz podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132589.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132588.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wieslaw Kukula , minister obrony narodowej Wladyslaw Kosiniak - Kamysz , prezydent RP Andrzej Duda , zona prezydenta RP Agata Kornhauser - Duda , szef Biura Bezpieczenstwa Narodowego Jacek Siewiera podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132585.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Minister obrony narodowej Wladyslaw Kosiniak - Kamysz (L), prezydent RP Andrzej Duda (P) podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132586.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wieslaw Kukula , Minister obrony narodowej Wladyslaw Kosiniak - Kamysz podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132583.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Prezydent RP Andrzej Duda (L), zona prezydenta RP Agata Kornahuser - Duda (P) podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132581.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Prezydent RP Andrzej Duda (L), zona prezydenta RP Agata Kornahuser - Duda (P) podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132579.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Minister obrony narodowej Wladyslaw Kosiniak - Kamysz podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132576.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk , prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132573.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: prezydent RP Andrzej Duda , dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132571.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk , prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132569.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk , prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132567.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk , prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132565.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk , prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132563.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk , prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132561.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk , prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132559.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Od lewej: dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk , prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132558.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132553.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132551.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Zona prezydenta RP Agata Kornhauser - Duda (3P) podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132546.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132550.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Zona prezydenta RP Agata Kornhauser - Duda (2P) podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132544.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Dowodca Wojsk Obrony Terytorialnej general brygady Krzysztof Stanczyk podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132543.jpg
 • 01.03.2024 Warszawa , plac Pilsudskiego . Narodowy Dzien Pamieci Zolnierzy Wykletych . Szef Biura Bezpieczenstwa Narodowego Jacek Siewiera podczas uroczystosci wreczenia sztandaru wojskowego Dowodztwu Wojsk Obrony Terytorialnej . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
  Keywords: manual, uroczystosci, swieta, dzien, zolnierze, wykleci, sztandar, wojskowy, dwodztwo, wojska, obrony, wot, armia, /FR/
  Last Modified: 2024-03-01
  File name: DZ240301_132539.jpg